Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Jeugdvereniging 15+

In de maanden september - april wordt er één keer in twee weken op zaterdagavond een JV 15+ avond georganiseerd. De avond begint om 20.00u (inloop vanaf 19.45u) en om 22.00u uur sluiten wij de avond af. Het is altijd erg gezellig en je bouwt een band op met andere jongeren uit de gemeente. De meeste avonden zijn er zo'n 15 - 20 jongeren aanwezig.

We beginnen altijd met koffie en thee waarbij je tijd hebt om even bij te kletsen. Daarna openen we de avond met elkaar. Meestal heeft de leiding een Bijbelstudie of inleiding voorbereid. Het wordt ook erg op prijs gesteld als dit door één van de JV leden zelf voorbereid wordt. We bespreken dan in kleine groepjes een Bijbelgedeelte of Bijbels onderwerp. Het is mooi om met elkaar na te denken over Gods Woord en de bedoeling daarvan voor jezelf. Soms worden het hele persoonlijke gesprekken, het is waardevol om van elkaar te leren en ervaringen te delen.

In de pauze heb je weer volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarna doen we vaak een spel of activiteit wat georganiseerd wordt door een van de JV leden.

JV is er voor bezinning, ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.

Naast de 'gewone' JV avonden worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:

- Met elkaar bezoeken wij de landelijke HHJO jongerendag in november;
De jeugdverenigingen uit de regio organiseren twee keer per seizoen (november en februari) een gezamenlijke avond. Op deze avonden staat een (Bijbels) onderwerp centraal. Door deze avonden kom je ook met jongeren uit andere gemeenten in aanraking en kun je nieuwe contacten opbouwen;
1x per seizoen gaan we met elkaar een avond bowlen of een andere activiteit doen;
Elk jaar wordt er een uitje of kamp georganiseerd;
Rond kerst / de jaarwisseling wordt er meestal een gezamenlijke maaltijd georganiseerd.

Ben je in de leeftijd van 15 - 20 jaar dan hopen wij jou te ontmoeten op de jeugdvereniging 15+! Wil je een keer meekijken dan ben je van harte welkom. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met één van onderstaande leidinggevenden.

Voor data en andere bijzonderheden: houdt de kerkbode in de gaten!

De leiding van de JV 15+ bestaat uit:
-  
-  

  • © hersteld hervormde kerk 2024