Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool

Zondagsschool ‘De Heere is mijn Herder’

 

Wij willen jou uitnodigen voor de zondagsschool!

 

Wat doen we daar?

We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord.

 

Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door de Hervormde Zondagsscholenbond en je vindt die ook hieronder.

 

Als je tussen de 4 en 12 jaar oud bent, ben je elke zondagmorgen na de kerkdienst welkom in het verenigingsgebouw De Rank naast de kerk. Ook kinderen van gasten en vakantiegangers zijn van harte welkom!

 

De leiding van de zondagsschool bestaat uit:

 

Hieronder vind je per klas wat je te leren hebt.

 

Klas Leren psalm Leren tekst Verhaal staat in:
5 januari 2020
1 Psalm 26: 8a Lukas 2:49b Lukas 2: 40-52
2 Geb.des Heeren:7 Mattheüs 3:17 Mattheüs 3:13-17 en 4: 1-11
3 Lofz.v.Simeon Jesaja 29:20 Lukas 2: 21-38
12 januari 2020
1 Psalm 26:8 Mattheüs 4:19b Mattheüs 4:12-25 en 5: 13-16
2 Geb.des Heeren:3 Mattheüs 5:16 Mattheüs 4: 12-25 en 5: 13-16
3 Psalm 52:5 Mattheüs 7: 23 Lukas 12: 13-21
19 januari 2020
1 Psalm 135:3a Johannes 2:5b Johannes 2:1-12
2 Psalm 84:6 Johannes 5: 35a Mattheüs 14: 1-12
3 Psalm 45:7 1 Petrus  2:2 Lukas 14: 15-24
26 januari 2020
1 Psalm 135:3 Lukas 5:5b Lukas 5: 1-11
2 Psalm 145:6 Johannes 6:35 Mattheüs 14: 13-21
3 Psalm 17:3 Filippenzen 3:14 Lukas 14: 25-35

 

Het bestuur van de zondagsschool bestaat uit:

·         J.Morren,  voorzitter en penningmeester;

·         E.v.d.Werfhorst-Slijkhuis,  secretaresse;

·         Diaken R. Wouters.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020