Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool

Zondagsschool ‘De Heere is mijn Herder’

 

Wij willen jou uitnodigen voor de zondagsschool!

 

Wat doen we daar?

We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord.

 

Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door de Hervormde Zondagsscholenbond en je vindt die ook hieronder.

 

Als je tussen de 4 en 12 jaar oud bent, ben je elke zondagmorgen na de kerkdienst welkom in het verenigingsgebouw De Rank naast de kerk. Ook kinderen van gasten en vakantiegangers zijn van harte welkom!

 

De leiding van de zondagsschool bestaat uit:

 

  • Groep 1 (basisschool groep 1,2,3): Vivia Verloop, José van de Zandschulp, Ellen van Assenbergh;
  • Groep 2 (basisschool groep 4,5): Clarie Slijkhuis, Esther Beitler
  • Groep 3 (basisschool groep 6,7,8): Lucy Zevenbergen, Sander Happel, Corné van Os.

 

Hieronder vind je per klas wat je te leren hebt.

Als je de psalmmelodie moeilijk vindt, kun je die opzoeken op www.psalmboek.nl

 

 

Zondag 17 februari 2019

Groep 1

Leren: Psalm 100:3a en tekst Johannes 10:11a “Ik ben de goede Herder”.

Het Bijbelverhaal kun je vinden in Lukas 15: 1-7

 

Groep 2

Leren Psalm 80:11a en tekst Johannes 8:12b “Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen maar zal het licht des levens hebben”.

De Bijbelvertelling staat in Johannes 9

 

Groep 3

Leren Psalm 103:2 en tekst Jakobus 4:6 “Ja, Hij geeft meer genade. Daarom zegt de schrift: God wederstaat de hovaardigen(=hoogmoedige mensen), maar de nederigen geeft Hij genade ”

De Bijbelse vertelling vind je in Lukas 18: 9-14

 

Zondag 24 februari 2019

Groep 1

Leren Psalm 100:3 en tekst Ruth 1:16b “Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God”.

Het Bijbelverhaal staat in Ruth 1

 

Groep 2

Leren Psalm 80:11 en tekst Johannes 10:11  “Ik ben de goede Herder; de goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen”.

De Bijbelvertelling staat in Johannes 10: 1-21

 

Groep 3

Leren Psalm 145:5 en tekst Johannes 6:35 “En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt zal geenszins(=helemaal niet meer) hongeren en die in Mij geloofd zal nooit meer dorsten”

De Bijbelse vertelling vind je in Johannes 6: 1-15

 

Het bestuur van de zondagsschool bestaat uit:

  • J.Morren voorzitter en penningmeester;
  • E.v.d.Werfhorst-Slijkhuis secretaresse;
  • Diaken R. Wouters.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019