Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool

Zondagsschool ‘De Heere is mijn Herder’

 

Voorlopig is er geen Zondagsschool in de Rank maar kun je elke zondag vanaf 2 uur kijken naar een bijbelverhaal via de website.

 

Zondag 7 maart.

Download hier de verwerking die hoort bij de vertelling van zondag 7 maart

                                                            

Psalm 75 vers 1

U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond'ren Uwer hand.

 

Wijs van psalm 140

O Lam van God, door God gezonden,

O Dienstknecht, die Uw Heer behaagt,

Wij bidden: maak ons rein van zonden,

U, die der wereld zonden draagt.

 

Bijbelverhaal: Johannes 13 “voetwassing”

 

Psalm 43 vers 3

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.

 

Psalm 136 vers 1

Looft den HEER, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

 

 

Zondag 14 februari.

We zingen Psalm 105:5, Psalm 81:12 en Psalm 146:6

Download hier de verwerking die hoort bij de vertelling van zondag 14 februari - Groep 1 & 2

Download hier de verwerking die hoort bij de vertelling van zondag 14 februari - Groep 3

Download hier de verwerkingsvragen die horen bij de vertelling van zondag 14 februari

 

Zondag 7 februari.

We zingen Psalm 42 vers 1 en Psalm 136 vers 1 en 26.

Verwerking: je hebt nodig een vel bruin papier, een vel groen papier, schaar en een pen. Verder legt juf Lucy het zondag wel uit.

 

Zondag 31 januari.

Download hier de verwerking die hoort bij de vertelling van zondag 31 januari.

 

Zondag 24 januari.

Download hier de verwerking die hoort bij de vertelling van zondag 24 januari.

 

 

 

 

 

Wij willen jou uitnodigen voor de zondagsschool!

Wat doen we daar?

We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord.

Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door de Hervormde Zondagsscholenbond, en je vindt die ook hieronder.

Als je tussen de 4 en 12 jaar oud bent, ben je elke zondagmorgen na de kerkdienst welkom in het verenigingsgebouw De Rank naast de kerk. Ook kinderen van gasten en vakantiegangers zijn van harte welkom!

De leiding van de zondagsschool bestaat uit:

Groep 1 (basisschool groep 1,2,3): José van de Zandschulp, Ellen van Assenbergh, Niesanne Ploeg
Groep 2 (basisschool groep 4,5): Clarie Slijkhuis, Esther Beitler, Vivia Verloop
Groep 3 (basisschool groep 6,7,8): Lucy Zevenbergen, Sander Happel, Corné van Os.

 

Hieronder vind je per klas wat je te leren hebt.

Als je de psalmmelodie moeilijk vindt, kun je die opzoeken op www.psalmboek.nl

 

 

Het bestuur van de zondagsschool bestaat uit:

R. Wouters, diaken als afgevaardigde van de kerkenraad

Elly van de Werfhorst-Slijkhuis, secretaresse

J. de Koning

  • © hersteld hervormde kerk 2021