Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool

Zondagsschool ‘De Heere is mijn Herder’

 

Wij willen jou uitnodigen voor de zondagsschool!

 

Wat doen we daar?

We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord.

 

Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door de Hervormde Zondagsscholenbond en je vindt die ook hieronder.

 

Als je tussen de 4 en 12 jaar oud bent, ben je elke zondagmorgen na de kerkdienst welkom in het verenigingsgebouw De Rank naast de kerk. Ook kinderen van gasten en vakantiegangers zijn van harte welkom!

 

De leiding van de zondagsschool bestaat uit:

 

  • Groep 1 (basisschool groep 1,2,3): Vivia Verloop, José van de Zandschulp, Ellen van Assenbergh;
  • Groep 2 (basisschool groep 4,5): Clarie Slijkhuis, Esther Beitler
  • Groep 3 (basisschool groep 6,7,8): Lucy Zevenbergen, Sander Happel, Corné van Os.

 

Hieronder vind je per klas wat je te leren hebt.

Als je de psalmmelodie moeilijk vindt, kun je die opzoeken op www.psalmboek.nl

 

 

Zondag 14 april 2019

Groep 1

Leren: Psalm 22:16 en tekst Psalm 22:2a “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten”

Het Bijbelverhaal vind je in Johannes 19: 17-42

 

Groep 2

Leren: Psalm 69: 4 en tekst Johannes 19: 30m “Het is volbracht!”

Het Bijbelverhaal kun je vinden in Johannes 19: 17-42

 

Groep 3

Leren: Psalm 30:2 en tekst 1 Korinthe 15: 36 en 4a “Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. En dat Hij is begraven”

De tekst voor de vertelling staat in Mattheüs 27: 57-66

 

Zondag 21 april 2019

Vandaag is het Paasfeest en vieren we dat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood.

We vieren dit met alle kinderen samen en met de vaders en moeders.

Leer tekst Lukas 23:34a: “De Heere is waarlijk opgestaan!”

 

Zondag 28 april 2019

Groep 1

Leren Psalm 21:5 en tekst 1 Thessalonicensen 4:17b: “En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen”.

Het Bijbelverhaal staat in Johannes 20:11-18

 

Groep 2

Leren Psalm 116:1 en tekst Johannes 21: 17m  “Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb”.

De Bijbelvertelling staat in Johannes 21

 

Groep 3

Leren Psalm 73:13 en tekst Johannes 21:17b “Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde maal tegen hem zei: “Hebt gij Mij lief” en zei tegen hem: “Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik U liefheb”. Jezus zei tegen hem: “Weid Mijn schapen”.

De Bijbelse vertelling vind je in Johannes 21: 15-25

 

Het bestuur van de zondagsschool bestaat uit:

  • J.Morren voorzitter en penningmeester;
  • E.v.d.Werfhorst-Slijkhuis secretaresse;
  • Diaken R. Wouters.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019