Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool

Zondagsschool ‘De Heere is mijn Herder’

 

Wij willen jou uitnodigen voor de zondagsschool!

 

Wat doen we daar?

We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord.

 

Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door de Hervormde Zondagsscholenbond en je vindt die ook hieronder.

 

Als je tussen de 4 en 12 jaar oud bent, ben je elke zondagmorgen na de kerkdienst welkom in het verenigingsgebouw De Rank naast de kerk. Ook kinderen van gasten en vakantiegangers zijn van harte welkom!

 

De leiding van de zondagsschool bestaat uit:

 

  • Groep 1 (basisschool groep 1,2,3): Vivia Verloop, José van de Zandschulp, Ellen van Assenbergh;
  • Groep 2 (basisschool groep 4,5): Clarie Slijkhuis, Esther Beitler
  • Groep 3 (basisschool groep 6,7,8): Lucy Zevenbergen, Sander Happel, Corné van Os.

 

Hieronder vind je per klas wat je te leren hebt.

Als je de psalmmelodie moeilijk vindt, kun je die opzoeken op www.psalmboek.nl

 

 

Zondag 9 juni 2019

Vandaag vieren we het Pinksterfeest met alle groepen samen

Leer Joël 2:32a “En het zal geschieden, al wie de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal behouden worden?”

 

Zondag 16 juni 2019

Groep 1

Leren Psalm 72:11 en tekst Psalm 96:3a “Vertel onder de heidenen Zijn eer”

Het Bijbelverhaal van vandaag vind je in Handelingen 10

                                                                                              

Groep 2

Leren Gebed des Heeren vers 3 en tekst Psalm 119:46: “Ook zal ik voor koningen spreken van Uw getuigenissen, en mij niet schamen”

De tekst voor de Bijbelvertelling vind je in Handelingen 27: 1-32

 

Groep 3

Leren Gebed des Heeren vers 6 en tekst Efeze 4:32 “maar wees jegens elkaar goedertieren, barmhrtig, vergevende elkaar, gelijkerwijs ook God in Christus u vergeven heeft.”

De tekst voor de vertelling kun je vinden in Filémon

 

Zondag 23 juni 2019

Vandaag vieren we in de kerk het Heilig Avondmaal en is er geen zondagsschool.

 

Zondag 30 juni 2019

Groep 1

Leren Psalm 87:3 en tekst Handelingen 16:31b “Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden”

Het Bijbelverhaal van vandaag vind je in Handelingen 16: 16-40

           

Groep 2

Leren Psalm 119:10a en tekst Jona 1:3a: “Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht van de HEERE; en hij kwam af te Jafo en vond een schip, gaande naar Tarsis”

De tekst voor de Bijbelvertelling vind je in Jona 1 en 2

 

Groep 3

Leren Psalm 97:7 en tekst Openbaring 1:6 “En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priester van God en Zijn Vader; Hem zeg ik, zie de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen”

De tekst voor de vertelling kun je vinden in Handelingen 11:1-26

 

Zondag 7 juli 2019

Groep 1

                                                                                              

Groep 2

Leren Psalm 119:10 en tekst Jona 4:2b: : Ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebt over het kwaad”

De Bijbelvertelling komt uit Jona 3 en 4

 

Groep 3

 

Het bestuur van de zondagsschool bestaat uit:

  • J.Morren voorzitter en penningmeester;
  • E.v.d.Werfhorst-Slijkhuis secretaresse;
  • Diaken R. Wouters.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019