Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool

Zondagsschool ‘De Heere is mijn Herder’

 

Wij willen jou uitnodigen voor de zondagsschool!

 

Wat doen we daar?

We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord.

 

Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door de Hervormde Zondagsscholenbond en je vindt die ook hieronder.

 

Als je tussen de 4 en 12 jaar oud bent, ben je elke zondagmorgen na de kerkdienst welkom in het verenigingsgebouw De Rank naast de kerk. Ook kinderen van gasten en vakantiegangers zijn van harte welkom!

 

De leiding van de zondagsschool bestaat uit:

 

·         Groep 1 (basisschool groep 1,2,3):, José van de Zandschulp, Ellen van Assenbergh, Niesanne Ploeg

·         Groep 2 (basisschool groep 4,5): Clarie Slijkhuis, Esther Beitler, Vivia Verloop

·         Groep 3 (basisschool groep 6,7,8): Lucy Zevenbergen, Sander Happel, Corné van Os.

 

Hieronder vind je per klas wat je te leren hebt.

Als je de psalmmelodie moeilijk vindt, kun je die opzoeken op www.psalmboek.nl

 

 

Zondag 20 oktober 2019

Groep  1

Leren Psalm 131: 4 en tekst Genesis 12:1b “Ga uit uw land en uit uw maagschap(=familie)en uit uws vaders huis, naar het land dat Ik u wijzen zal”

De Bijbelvertelling gaat over Abraham en vind je in Genesis 12: 1-9

 

Groep 2

Leren Psalm 16:3 en tekst Efeze 4:2 “Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkaar in liefde.”

De bijbelvertelling vind je in Genesis 13

 

Groep 3

Leren Psalm 97:4 en tekst Johannes 4: 24 “God is een Geest en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid”.

Het Bijbelverhaal vind je in Exodus 32

 

Zondag 27 oktober 2019

Groep 1

Leren Psalm 62: 4a en tekst Spreuken 3: 7b “Vrees de HEERE en wijk van het kwade(= ga er ver vandaan)

De Bijbelvertelling vind je in Genesis 13

 

Groep 2

Leren Psalm 105: 5 en tekst Genesis 15: 6 “En hij geloofde in de HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.”

De bijbelvertelling vind je in Genesis 15

 

Groep 3

Leren Psalm 111:6 en tekst Handelingen 4:12 “En de zaligheid is in geen Ander; want er is onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is door Welke wij moeten zalig worden”

Het Bijbelverhaal vind je in 1 Samuël 17

 

Zondag 3 november 2019

Groep  1

Leren Psalm 62: 4a, b en tekst Genesis 16: 7a “En de Engel van de Heere vond haar aan een waterfontein in de woestijn”

De Bijbelvertelling gaat over Abraham en vind je in Genesis 16

 

Groep 2

Leren Psalm 31: 18 en tekst Genesis 21”17b “Vrees niet; want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, ter plaatse waar hij is.”

De vertelling kun je vinden in Genesis 16

 

Groep 3

Leren Psalm 92:1 en tekst Hebreeën 4:11 “Laat ons dan benaarstigen(= ijverig aan het werk zijn), om in de rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van de ongelovigheid valle”.

Het Bijbelverhaal vind je in Lukas 13: 10-17

 

Zondag 10 november  2019

Groep 1

Leren psalm 162:4 en tekst Mattheüs 22: 39b: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”

De Bijbelvertelling gaat over Abraham en vind je in Genesis 21: 1-21      

 

Groep 2

Leren Psalm 119:37 en tekst Genesis 21:17a “En God hoorde de stem van de jongen; en de Engel Gods riep Hagar toe uit de hemel”

De vertelling kun je vinden in Genesis 21:1-12

 

Groep 3

Leren Psalm 34:6  en tekst 1 Petrus 2: 17  “Eert een ieder; heb de broederschap lief; vrees God, eer de koning”.

Het Bijbelverhaal komt uit 1 Samuël 28

 

Zondag 17 november 2019

Groep  1

Leren Psalm 121: 4a en tekst Genesis 22:8a “God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien”

De Bijbelvertelling gaat over Abraham en vind je in Genesis 22: 1-19

 

Groep 2

Leren Psalm 119:30 en tekst Hebreeën 11:17  “Door het geloof heeft Abraham als hij verzocht werd, Izak geofferd, en hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeboren zoon geofferd.”

De vertelling kun je vinden in Genesis 22: 1-19

 

Groep 3

Leren Psalm 119:30 en tekst Romeinen 13:14  “Maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees(= je lichaam) niet tot begeerlijkheden.”

De vertelling kun je vinden in 2 Samuël 11

 

Zondag 24 november 2019

Groep 1

Leren psalm 121:4 en tekst Psalm 121:5a: “De HEERE is uw Bewaarder”

De Bijbelvertelling gaat over Abraham en vind je in Genesis 24    

 

Groep 2

Leren Psalm 32: 4 en tekst Genesis 24:63 “En Izak was uitgegaan om te bidden in het veld tegen de avond; en hij hief zijn ogen op en zag toe, en zie de kamelen kwamen”

De vertelling kun je vinden in Genesis 24

 

Groep 3

Leren Psalm 51:3  en tekst 1 Johannes  1: 9  “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheden”.

Het Bijbelverhaal komt uit 2 Samuël 12: 1-23

 

Zondag 1 december 2019

Groep  1

Leren Lofzang van Maria vers 3 en tekst Lukas 1: 13b “Uw gebed is verhoord”

De Bijbelvertelling gaat over Gods belofte en vind je in Lukas 1: 5-25

 

Groep 2

Leren Lofzang van Zacharias vers 1 en tekst Lukas 1: 13 “Maar de Engel zei tegen hem: Vrees niet Zacharias! Want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult zijn naam Johannes noemen.”

De vertelling kun je vinden in Genesis 11: 1-9

 

Groep 3

Leren Psalm 19:7 en tekst Efeze 5:30 “Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn benen.”.

Het Bijbelverhaal vind je in Handelingen 5: 1-11

 

Zondag 8 december vieren we Heilig Avondmaal in de kerk en is er geen zondagsschool

 

Zondag 15 december 2019 gaan we in de kerk oefenen voor het Kerstfeest

 

Zaterdag 21 december om 19:00 uur vieren we de geboorte van de Heere Jezus in de kerk. Alle vaders, moeders, opa’s, oma’s en verdere familie en gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd.

 

Het bestuur van de zondagsschool bestaat uit:

·         J.Morren voorzitter en penningmeester;

·         E.v.d.Werfhorst-Slijkhuis secretaresse;

·         Diaken R. Wouters.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019