Meer over Gemeenteleven

Zondagsschool

Zondagsschool ‘De Heere is mijn Herder’

 

Wij willen jou uitnodigen voor de zondagsschool!

 

Wat doen we daar?

We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord.

 

Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door de Hervormde Zondagsscholenbond en je vindt die ook hieronder.

 

Als je tussen de 4 en 12 jaar oud bent, ben je elke zondagmorgen na de kerkdienst welkom in het verenigingsgebouw De Rank naast de kerk. Ook kinderen van gasten en vakantiegangers zijn van harte welkom!

 

De leiding van de zondagsschool bestaat uit:

 

  • Groep 1 (basisschool groep 1,2,3): Vivia Verloop, José van de Zandschulp, Ellen van Assenbergh;
  • Groep 2 (basisschool groep 4,5): Clarie Slijkhuis, Esther Beitler
  • Groep 3 (basisschool groep 6,7,8): Lucy Zevenbergen, Sander Happel, Corné van Os.

 

Hieronder vind je per klas wat je te leren hebt.

Als je de psalmmelodie moeilijk vindt, kun je die opzoeken op www.psalmboek.nl

 

Zondag 9 december 2018

We oefenen vandaag in de kerk voor het kerstfeest.

 

Zondag 16 december 2018

Groep 1

Leren Lofzang van Zacharias vers 5 en tekst Lukas 2:10a “Vreest niet, want ziet ik verkondig u grote blijdschap”.

Het verhaal van vandaag vind je in de Bijbel in Lukas 2: 1-20.

 

Groep 2

Leren Psalm 130:4a en tekst Johannes 1:14a “En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond”.

De Bijbelvertelling staat in Mattheüs 1: 18-25

 

Groep 3

Leren Psalm Lofzang van Zacharias vers 4 en tekst Lukas 2: 10+11 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids”

De Bijbelse vertelling vind je in Lukas 2: 1-20

 

Vanaf nu is er een paar keer geen zondagsschool op zondag.

Zondag 6 januari 2019 ben je weer van harte welkom!

 

Het bestuur van de zondagsschool bestaat uit:

  • J.Morren voorzitter en penningmeester;
  • E.v.d.Werfhorst-Slijkhuis secretaresse;
  • Diaken R. Wouters.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018