Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Contactmiddag

De contactmiddag wordt als regel op de laatste dinsdagmiddag van de maand (sept. t/m mei) gehouden in ons verenigingsgebouw De Rank.

Op deze middagen is iedereen welkom, ongeacht de leeftijd.

De invulling van de middag is als volgt:

  • Inloop vanaf 14.15 uur met koffie en thee.
  • Om 14.30 uur is de opening, waarna onze predikant, ds. D. Zoet, een meditatie houdt over een gedeelte uit de Bijbel. Bijzonder leerzaam en onderwijzend.
  • Na de meditatie is er pauze met koffie of thee met wat erbij.
  • Daarna houdt een gastspreker een (beeld)presentatie over een nuttig onderwerp, bijvoorbeeld over zendingswerk, hulpverleningswerk en andere aansprekende thema’s.
  • Sluiting omstreeks 16.30 uur.

Voor vragen, suggesties en vervoer kunt u terecht bij J. de Koning, tel. 0577-461862.

  • © hersteld hervormde kerk 2024