Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenbijbelkring

Vrouwenbijbelkring “Eén ding is nodig”

 

We komen van september tot de Pasen, om de twee weken bij elkaar op maandagavond om 19.45 uur in ‘De Rank’. De avond beginnen we met een woord van welkom en we leven mee met elkaars blijdschap en zorgen.

Na gebed zingen we een psalm waarna het te behandelen Bijbelgedeelte wordt gelezen.

We gebruiken een bijbelstudieboekje van de vrouwenbond van de Hersteld Hervormde Kerk en één van de leden leest het hoofdstuk uit dit boekje. Na een korte pauze bespreken we de daarbij behorende vragen in kleine groepen. Hierbij ontstaan vaak heel fijne gesprekken.

Een van de leden leest een gedicht voor, waarna we de vragen en antwoorden in de grote groep met elkaar delen. We sluiten af om 21.45 uur.

Met elkaar willen we de Bijbel onderzoeken, luisteren naar wat God tot ons zegt. Biddend om Zijn zegen over Zijn Woord.

 

Eén keer per jaar is er een avond met een spreker en vaak is er nog een extra ontmoetingsavond.

Die datum wordt nader bekendgemaakt.

 

Voorzitster:
Heidi Kevelam-Slijkhuis
Tel: 0577-461943
heidikevelam@gmail.com

 

Secretaresse:
Lucy Zevenbergen
Tel: 06-45446693
lucy.zevenbergen@solconmail.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024