Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenbijbelkring

Vrouwenbijbelkring “Eén ding is nodig”

Wij komen van september tot de Pasen, om de twee weken bij elkaar op maandagavond om 19.45 uur in De Rank. Wij beginnen de avond met een woord van welkom en meeleven met elkaars blijdschap en zorgen. We gaan met elkaar in gebed, zingen een psalm waarna wij het te behandelen Bijbelgedeelte samen lezen. We behandelen een hoofdstuk uit een boek en proberen in kleine groepen de vragen die erbij staan, te beantwoorden. Hierbij ontstaan vaak heel fijne gesprekken. We houden pauze, iemand leest een gedicht voor, waarna we gezamenlijk de vragen bespreken. We sluiten af om 21.45 uur. Eén keer per jaar hebben wij een avond met een spreker. Wij willen onze Bijbelkennis vergroten, ontmoeting en meeleven met elkaar en hopen dat de Heere deze avonden zal zegenen.

Vaak is er een extra ontmoetingsavond. Die datum wordt nader bekendgemaakt.

Voorzitster:
Mevrouw H. Kevelam-Slijkhuis
Tel: 0577-461943
heidikevelam@gmail.com

Vice-voorzitster:
Mevrouw. W. van de Munt-Hazeleger
Tel: 0342-478415
munt@kliksafe.nl

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022