Dagelijks Woord

Meer over Links

Links

Hulpverleningsites

De Vluchtheuvel
De Vluchtheuvel biedt christelijke hulpverlening bij psychosociale problemen zoals huwelijksproblemen, opvoedingsvragen, seksueel misbruik, eenzaamheid, psychische problemen, depressieve klachten, rouwverwerking, identiteitsvragen, enzovoort.

Eleos
Eleos is specialist in christelijke geestelijke gezondheidszorg. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht met uiteenlopende psychische klachten (bijvoorbeeld een depressie, ADHD, autisme, angst- of dwangklachten). Eleos heeft diverse behandellocaties verspreid over het land, onder andere in Garderen en Amersfoort. Hier kun je terecht voor gesprekken met een hulpverlener, groepstherapie of andere vormen van behandeling. Daarnaast bieden we ook begeleiding. Wanneer thuis wonen (tijdelijk) niet mogelijk is, kun je begeleiding ontvangen in een van de woonvormen. Maar ook thuisbegeleiding is mogelijk.

Hervormde Diaconale Stichting 
Heeft u thuiszorg of maatschappelijk werk nodig? Kies dan voor hulp vanuit onze kerk. Als
diaconie van de Hersteld Hervormde gemeente van Garderen nemen wij deel in de “Raad van
Advies” van twee diaconale instellingen: de Hds Zorg en Elan Barneveld. Beide instellingen zijn
omstreeks 1950 opgericht door diaconieën van Hervormde gemeenten in de gemeente
Barneveld onder de naam Hervormde diaconale stichting (HdS). Sinds de oprichting weten we
ons als diaconie geroepen om in onze kerkelijke gemeenten deze stichting onder uw aandacht
te brengen.

In de knop gebroken

In de knop gebroken is een reformatorische vereniging voor lotgenotencontact van ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden. De vereniging heeft als grondslag Gods Woord, zoals beleden wordt in de ‘Drie Formulieren van Enigheid’.

Winst uit verlies
Winstuitverlies wil er zijn voor degene met of hersteld van kanker en hun echtgeno(o)t(e), kinderen, familie, vriend(in) en andere die steun en troost zoeken in Gods Woord.

Vereniging een handreiking
Veel mensen lijden ernstig onder psychische ziekten. Dat is een zware belasting, ook voor hun familieleden. Zij hebben, naast de zorg voor het zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen waarmee ze nergens terecht kunnen. De vereniging "een handreiking" wil er zijn voor familieleden en andere betrokkenen. Zij wil een helpende hand bieden door het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen. Bij haar werk wil "een handreiking" zich laten leiden door de Bijbel, waar de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven worden.

Revoke
Reformatorische vereniging van ongewild kinderloze echtparen. 

Ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid
Welkom op de website van de werkgroep 'Ouders en familie rondom mensen met een andere geaardheid'. Deze werkgroep is ontstaan rondom ouders die in hun gezin te maken kregen met homofilie. Daardoor ontstond bij hen de behoefte om met ouders in dezelfde situatie ervaringen te delen en elkaar tot steun te zijn in deze omstandigheden.

Kostbaar Vaatwerk
Kostbaar Vaatwerk is opgericht in januari 2008 door drie vrouwen die vanuit eigen ervaring weten wat het is om getrouwd te zijn met een man die seksverslaafd is (geweest). Vanuit deze ervaring – en met Gods hulp – willen zij andere vrouwen in soortgelijke situaties helpen door hen een plek te bieden waar ze hun verhaal kunnen delen met elkaar, advies kunnen krijgen, en ook hoop en bemoediging kunnen vinden.

Dichterbij Herstel
Relatietherapie
Een relatie begint vaak romantisch, maar kan soms na verloop van tijd toch vastlopen. Door bijvoorbeeld onbegrip en onduidelijkheid met als gevolg ongewilde verwijdering. Het kan voorkomen dat je er samen niet meer uit komt, terwijl je nog wel van elkaar houdt. Pijnlijk voor jullie allebei, maar geen reden om op te geven!

In mijn praktijk merk ik dat het helpt als ik meekijk hoe jullie met elkaar omgaan. Bij relatietherapie gaat het erom te leren begrijpen wat de boodschap achter de boodschap van elkaar is. Als therapeut kijk ik hierbij met een betrokken en scherpe blik, gericht op het dichterbij brengen van het herstel van jullie relatie. Regelmatig is dit confronterend, maar werkt zeker bevrijdend!

Hulp bij pornoverslaving
De afgelopen jaren heb ik kennis en expertise opgebouwd op het gebied van pornoverslaving. Of je nu single bent of als dit speelt binnen je relatie, pornografie is meestal een geheim dat je meedraagt. Als dit geheim openbaar wordt, veroorzaakt dit vaak een (relatie)crisis. In een relatie kunnen gevoelens van verraad en afwijzing heel heftig zijn, omdat er lange tijd een onzichtbare 'derde' in het spel was. Het is verstandig om hulp te zoeken. Want ook hier is herstel mogelijk!

Relatie herstel
Relatie-herstel is de online aanlegsteiger voor iedereen die scherven moet rapen in zijn relatie of gezin en daarbij wel wat hulp kan gebruiken. Als therapeut, trainer en spreker heeft Ferdinand Bijzet landelijk naam opgebouwd op het vlak van relatie-, gezins- en verslavingstherapie. In samenwerking met een breed, betrouwbaar en deskundig netwerk van professionals staat hij met zijn praktijk klaar voor iedereen die een beschadigde relatie een nieuwe kans wil geven. Hoewel de focus op relaties ligt, staat Relatie-herstel ook open voor individuele hulpvragen. Wel zullen we bij individuele hulpvragen ook onderzoeken op welke wijze de context invloed heeft en betrokken kan worden.

Via zijn praktijk leveren Ferdinand Bijzet en de therapeuten waarmee hij samenwerkt, een bijdrage aan herstel van relaties. Uitgangspunt is een persoonlijke benadering die de ontmoeting tussen therapeut en cliënt centraal stelt. ‘Wat ik van een cliënt verwacht, zoals eerlijkheid, mag hij ook van mij verwachten.’ Vanuit die onderkenning van gelijkwaardigheid, is de weg naar herstel het kortst. 

Seksuele verslaving
Sinds ruim tien jaar spreekt en publiceert Ferdinand Bijzet veelvuldig over seksverslaving. Een term die wenkbrauwen doet fronsen, omdat er bij seksverslaving, anders dan bij verslaving aan alcohol of drugs, geen middelen bij komen kijken. Toch kiest relatie-herstel.nl bewust voor de term ‘verslaving’ omdat die beschrijving het beste aansluit bij de beleving van cliënten. Verslaving impliceert namelijk controleverlies en dat is precies wat seksverslaafden ervaren. 

De Keerkring
GGZ Drenthe heeft in Beilen een gespecialiseerd centrum voor relatieproblematiek, De Keerkring. Bij De Keerkring worden echtparen behandeld met relatieproblemen en/ of individuele problemen.

Stichting Voorkom
Stichting Voorkom! geeft preventieve voorlichting over verslavende middelen, met name op scholen. Op deze website vindt u uitgebreide informatie over het werk van Stichting Voorkom! en informatie over verslavende middelen.

AFAS Personal
AFAS Personal is uw persoonlijke online huishoudboekje. Breng al uw geldzaken samen op één plek. Veilig én helemaal gratis. Krijg inzicht in uw geldzaken, budgetteer voor elke situatie en beheer al uw contracten.

Nibud
Inzicht krijgen en houden in al uw geldzaken, begrotingen maken, op orde brengen van uw administratie, budget tips etc.

Pestweb
Expertisecentrum pesten voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten die problemen ervaren op het gebied van pesten op school. We bieden kinderen en jongeren die gepest worden hulp via chat, mail of telefoon. We beantwoorden vragen, geven advies en bieden een luisterend oor aan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast bieden wij ouders en leerkrachten advies en ondersteuning in het omgaan met kinderen die gepest worden. Verder is op deze website veel informatie te vinden over pesten. 

Theologische sites 

Het Lam overwint
Bevat prekenseries van ds. W. Pieters over de Dordtse Leerregels, de eerste 40 verzen van psalm 119 en alle verzen van Jesaja 55 die gehouden zijn in de Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen.

De Evangelist
Deze bibliotheek heeft als doel het verspreiden van de Heilige Schrift en literatuur van schriftuurlijk-bevindelijke inhoud. De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels zijn ook op deze site te vinden. De Christenreis naar de Eeuwigheid van John Bunyan staat eveneens op deze site.

Prekensite
Op deze site worden preken en lezingen op mp3 uit verschillende kerkgenootschappen aangeboden. Momenteel staan er 1200 preken en 84 lezingen online. Site bevat ook al het beroepingswerk.

Cursussen Oudvaders
Cursussen Oudvaders wil mensen in de gelegenheid stellen een boek van een oudvader op een gemakkelijker manier te lezen dan gewoonlijk gebeurt. Vaak is er een drempel aanwezig om echt te gaan lezen of een boek uit te lezen. De cursussen bieden inzicht in de leesstof. De lessen leiden u bij het lezen, en zorgen ervoor dat het doornemen van de inhoud van een boek gedisciplineerd gebeurt. De cursist heeft met de beantwoorde vragen aan het eind van de cursus een uitstekende samenvatting van het boek.

Theologieportaal
Theologieportaal is een initiatief van Pro Lectori. Pro Lectori betekent: voor de lezers, u dus! 

Ons doel: de verbreiding van de gezonde woorden, 2 Timótheüs 1:13, zonder winstoogmerk.

Sites van andere HHG gemeenten 

HHG Elspeet
Website van HHG Elspeet

HHG Barneveld 
Website HHG Barneveld

HHG Genemuiden
Website HHG Genemuiden 

HHG Putten
Website HHG Putten 

Opvoeding, ICT en Media

HoeZoMediawijs
Informatie over mediawijsheid (jeugd).

Stichting Mediawijzer
Informatie en gratis brochures hoe om te gaan met DVD's, MSN, Hyves, games, mobiel internet en mobiele telefoons

Kliksafe filterbox
Met de Kliksafe-filterbox kunt u snel en eenvoudig elke ADSL-, glasvezel- of kabelverbinding van iedere willekeurige provider beveiligen. U sluit de filterbox aan op de binnenkomende internetlijn. Alle computers in uw huis kunnen nu draadloos communiceren met de filterbox. U beschikt dus meteen over draadloos internet. De filterbox zorgt ervoor dat elke internetgebruiker alleen toegang heeft tot verantwoorde websites. Voor een laag bedrag per maand verandert u open internet zonder switchen naar een andere provider naar een goed gefilterd internet dat gebruik maakt van het Kliksafe filter.

Kliktime
Kliktime is het beste softwarepakket in Nederland voor ouderlijk toezicht. Met Kliktime kunt u heel eenvoudig zorgen dat kinderen niet langer achter de computer zitten dan u wilt. Bovendien helpt Kliktime onverantwoord computer- en internetgebruik te voorkomen. De ideale toepassing in elke gezinssituatie!

Reformatorische Oudervereniging
Website van de Reformatorische Oudervereniging (ROV) die de belangen van ouders met kinderen op een reformatorische school behartigen. Ook zijn wij vraagbaak voor de ouders en verlenen we zo nodig diensten. Daarnaast is de vereniging een spreekbuis richting de overheid.

Opleiding 

Evangelische Hogeschool
Jaarlijks volgen ca. 250 studenten (~75% uit reformatorische kerken / ~25% uit evangelische kringen) een opleiding aan de Evangelische Hogeschool (EH) in Amersfoort. 

Als je bewuste keuzes wilt leren maken voor je leven, als je wilt bezinnen voordat je verder gaat met studeren, kies dan voor de Evangelische Hogeschool. Het onderwijs richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Het onderwijs op de EH is gericht op toerusting van jongeren zodat zij als christen in de maatschappij en studie staan.

Overige sites 

Schriftelijke Bijbelcursus
Welkom bij de Schriftelijke Bijbel Cursus! Mensen kunnen gratis meer over de Bijbel te weten komen. Bijvoorbeeld via één van de schriftelijke Bijbelcursussen. U krijgt geen bezoek aan huis en wordt niet telefonisch benaderd. Alles gebeurt digitaal, ook de correctie van de ingestuurde lessen. Mondeling contact is, als u dat wilt, overigens altijd mogelijk.

Dagelijks Woord
Met DagelijksWoord.nl begint iedere dag goed. Een bijbeltekst voor de dag, het juiste geestelijk voedsel om iedere dag mee te openen. Ontvang elke dag een bijbeltekst per SMS of in je mailbox 

Psalmboek.nl 
Met behulp van deze site kunt u eenvoudig en snel de juiste psalmen bij een bepaald thema of kernwoord zoeken. U kunt de psalmen zelfs meezingen onder begeleiding van een orgel.

Biblija.net 
Online bijbel

GBS.nl 
Website Gereformeerde Bijbelstichting

Open Doors 
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt en brengt bijbels en christelijke boeken naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Stichting De Ondergronse Kerk (SDOK)
Christenen in meer dan vijftig landen hebben te maken met vervolging vanwege hun geloof in Jezus Christus. SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) zet zich wereldwijd in om vervolgde christenen te bemoedigen en vraagt in Nederland aandacht voor hun situatie. 

Friedensstimme
Stichting Friedensstimme staat al ruim 30 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Zij stelt ruim honderd evangelisten in staat om zich volledig aan evangelieverkondiging te wijden en voorziet hen van lectuur en middelen voor vervoer. Daarnaast heeft Friedensstimme als doel christenen in Nederland betrokken te laten zijn bij christenen in Rusland en omliggende landen.

Woord en Daad
Woord en Daad is een ontwikkelingsorganisatie die vanuit Bijbels perspectief armoede bestrijdt in Afrika, Azië en Midden-en Zuid-Amerika. Woord en Daad werkt aan de thema’s: onderwijs, beroepsonderwijs en  -training, arbeidsbemiddeling, bedrijfsontwikkeling, basisvoorzieningen (gezondheid, landbouw, water) en noodhulp. In Nederland wil Woord en Daad mensen, bedrijven en overheid bewustmaken van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van armoede wereldwijd.

Adullam Gehandicaptenzorg
De Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg is een landelijke identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Zorg wordt geboden op het gebied van wonen, dagbesteding voor volwassenen en kinderen, logeren en ambulante ondersteuning. Adullam wil die zorg op een principiële en professionele wijze verlenen. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024