Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Lidmatenkring

Onder leiding van de dominee komen lidmaten die enige tijd geleden belijdenis hebben gedaan, bij elkaar om een Bijbelgedeelte te bespreken. De dominee nodigt daarvoor de lidmaten uit. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024