Meer over Gemeenteleven

Moedermorgen

Moedermorgen.

 

Eén keer in de maand is er op woensdagmorgen de moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in de Rank.

 

Het doel van deze morgens is:

                                            - Ontmoeting

                                            - Meeleven met elkaar

                                            - Bijbelstudie

                                            - Opvoedingsvragen met elkaar bespreken vanuit Gods Woord.

 

Uw kleine kinderen zijn deze morgens ook  welkom zodat u geen oppas hoeft te regelen.

 

Dit seizoen bespreken we het boekje: “Opvoedingsreis” deel 1 van Frans en Andrea van Hartingsveldt.

 

De data voor het seizoen 2018/2019 zijn: 17 oktober, 21 november, 23 januari, 20 februari, 20 maart en 17 april.

Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

 

Contact:  

Voorzitster Mw. W. van de Munt - Hazeleger.  Telefoon: 0342 - 478415

Email: munt@kliksafe.nl

Penningmeesteresse Mw. E. van de Werfhorst - Slijkhuis. Telefoon: 0577 - 462668

Email: info@vandewerfhorst.eu

Algemeen adjuncte Mw. J.A.E. Rozendaal-Brouwer . Telefoon: 0342 - 415380.

Email: 3781we46@hetnet.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2019