Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Moedermorgen

Moedermorgen.

 

Eén keer in de maand is er op woensdagmorgen de moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in de Rank.

 

Het doel van deze morgens is:

                                            - Ontmoeting

                                            - Meeleven met elkaar

                                            - Bijbelstudie

                                            - Opvoedingsvragen met elkaar bespreken vanuit Gods Woord.

 

Uw kleine kinderen zijn deze morgens ook  welkom zodat u geen oppas hoeft te regelen.

 

In het seizoen 2019/2020 bespreken wij het boekje 'De allerbeste wensen' van Marianne Golombek-Jansen, Annemarie Veenstra- van Pruisen en Elsbeth Visser- Vogel.

 

De data voor het seizoen 2020/2021 zijn: 16 september, 14 oktober, 18 november, 20 januari, 17 februari, 17 maart en 14 april.

Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

 

Contact:  

Voorzitster Mw. W.H.D.Zoet-van de Vegt, Telefoon 0577 - 461268. Email: dsdzoet@kliksafe.nl

Penningmeesteresse Elly van de Werfhorst - Slijkhuis. Telefoon: 0577 - 462668

Email: info@vandewerfhorst.eu

Algemeen adjuncte Mw. W. van de Munt - Hazeleger.  Telefoon: 0342 - 478415

Email: munt@kliksafe.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2021