Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Moedermorgen

Moedermorgen.

 

Eén keer in de maand, in de maanden september, oktober, november, december, januari, februari, maart, april,  is er op woensdagmorgen de moedermorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur in de Rank.

 

Het doel van deze morgens is:

                                            - Ontmoeting

                                            - Meeleven met elkaar

                                            - Bijbelstudie

                                            - Opvoedingsvragen met elkaar bespreken vanuit Gods Woord.

 

Uw kleine kinderen zijn deze morgens ook  welkom zodat u geen oppas hoeft te regelen.

 

In het seizoen 2023/2024 bespreken wij het boekje 'Elke dag nieuw, voor moeders vandaag' van Elise Pater-Mauritz.

 

De data voor het seizoen 2023/2024 zijn: 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 27 maart en 24 april.

Dit alles zo de Heere wil en wij leven.

 

Contact:  

Voorzitster: Mw. W.H.D.Zoet - van de Vegt, Telefoon 0577 - 461268. Email: dsdzoet@kliksafe.nl

Penningmeesteresse:
Diana Lubbersen - Boeve. Telefoon: 06 - 21867915. Email: aendlubbersen@kliksafe.nl

Secretaresse:
Elly van de Werfhorst - Slijkhuis. Telefoon: 0577 - 462668. Email: info@vandewerfhorst.eu

Algemeen adjuncte:
Rebecca Borgers - de Ronde.  Telefoon: 06-27527453. Email: rebecca_deronde@hotmail.com

  • © hersteld hervormde kerk 2024