Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Zendings- en evangelisatiecommissie ‘De Zaaier’

Bent u gast en wilt u meer weten over de Bijbel en/of onze kerkelijke gemeente? Van harte welkom! Bezoekt u eens een zondagse kerkdienst. De diensten beginnen om 9:30 uur en om 18:30 uur. Of neemt u gerust contact op met onze predikant ds. D. Zoet (0577-461268).

In afhankelijkheid van Gods Geest wil onze gemeente invulling geven aan de Bijbelse opdracht: ‘Onderwijst al de volken’ (Mattheus 28 vers 19). Hiervoor is een zendings- en evangelisatiecommissie ingesteld.

Vanuit bewogenheid voor onze naasten willen wij buitenkerkelijken graag in contact brengen met de Bijbel, het Woord van God. Dit geldt onze naasten in de nabije omgeving (evangelisatiewerk) en ver weg (zending).

De taak van de zendings- en evangelisatiecommissie is tweeledig:

  • Intern: Wij willen elkaar als gemeenteleden steeds opscherpen in hoe noodzakelijk zendings- en evangelisatiewerk is. Daarom houden wij jaarlijks een zendingsmiddag en een zendingsavond waarbij er sprekers worden uitgenodigd die dit centraal stellen.

  • Extern: Als gemeente wensen wij actief een bijdrage te leveren aan het zendings- en evangelisatiewerk. Daarom doen wij bijvoorbeeld elk jaar mee met de acties van Stichting Friedensstimme voor het verspreiden van Bijbels in Oost Europa. Zelf organiseren wij diverse activiteiten die zich richten op het contact leggen met buitenkerkelijke mensen in de omgeving van Garderen. Te denken valt aan de Kinder Bijbel Morgens (KBM), de Open Kerk tijdens Open Monumentendagen en braderie, het verspreiden van folders rond de heilsfeiten, zoals met Pasen en Kerst.

Heeft u als gemeentelid een vraag of een suggestie voor de commissie? Dan kunt u zich via de mail richten tot de secretaris dhr. E.J. van der Wekken, dezaaier@hhggarderen.nl


Ds. D. Zoet (voorzitter)
Dhr. E.J. van der Wekken (secretaris)
Dhr. A. van de Ruitenbeek
Dhr. M. Breen
Mw. H. Jansen-van Asselt
Dhr. M. van den Hul
Mw. L. Stam-van der Meer

Welkom

Bent u gast en wilt u meer weten over de Bijbel en/of onze kerkelijke gemeente? Van harte welkom!

 

Bezoekt u eens een zondagse kerkdienst. De diensten beginnen om 9:30 uur en om 18:30 uur.

 

Of neemt u gerust contact op met onze predikant ds. D. Zoet (0577-461268).

  • © hersteld hervormde kerk 2024