Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

20+ kring

Eén keer in de maand is er de 20+ kring.


De avonden worden via een datumprikker geprikt, we komen samen bij één van de leden thuis.
Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee. Om 20.00 uur beginnen we met het zingen van een psalm, gebed en het lezen van een Bijbelgedeelte.
We behandelen op onze eerste avond in september het Bijbelboek Judas.

  •  
  • In de kerkbode wordt vermeld waar en wanneer de avond gehouden wordt.
  • De leiding van de 20+ kring bestaat uit Gerard en Willy van de Munt.
  • Voor meer informatie bel of mail hen: 0342-478415 of munt@kliksafe.nl.
  •  
  •  

  •  

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024