Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Huisbezoek

Kerkenraadsleden proberen eenmaal in de drie jaar bij u op huisbezoek te komen. Tijdens het huisbezoek willen zij met u meeleven, met u te spreken over uw leven met de Heere, u vragen naar de vrucht op de prediking, om zo aan uw tijdelijke en eeuwige belangen dienstbaar te zijn. Zij komen niet namens zichzelf, maar namens de Koning van de kerk. We vinden het fijn dat – indien van toepassing – het hele gezin aanwezig is, dus ook de kinderen!

  • © hersteld hervormde kerk 2023