Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Diaconie HHG Garderen

De diakenen zijn geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Dit krijgt gestalte in het ondersteunen (geestelijk en financieel) van personen en gezinnen. Daarnaast worden ook plaatselijke, landelijke en wereldwijde doelen gesteund door giften of collectes. Ook gaan de diakenen mee op huisbezoek.

Bankrekeningnummer diaconie
NL13 RABO 0366312367
T.n.v. Diaconie HHG Garderen

  • © hersteld hervormde kerk 2023