Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Vrijwilligerswerk Kerkvoogdij

Om de kerk in stand te houden wordt gebruikgemaakt van vrijwillig(st)ers. Te denken valt aan het knippen van heggen op de begraafplaats, aan het schoonmaken van het kerkgebouw en De Rank, enz. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024