Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Begraafplaats Craatshof

De begraafplaats ‘Craatshof’ is eigendom van de kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente van Garderen.

De begraafplaats is gelegen aan de Koningsweg 30, 3886 KC te Garderen. Het dagelijks beheer berust bij de beheerder van de begraafplaats en is in dienst van de kerkvoogdij. De beheerder draagt zorg voor het onderhoud van de begraafplaats, houdt de begraafplaats administratie bij en is verantwoordelijk voor gang van zaken rond begrafenissen. De financiële administratie wordt verzorgd door de kerkvoogdij.

De begraafplaats is vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. Kinderen onder de 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij zijn vergezeld van een volwassene. Degenen die de begraafplaats bezoeken, in welke hoedanigheid dan ook, zijn gehouden aan de orde maatregelen zoals die omschreven zijn in het reglement van de begraafplaats. Deze is op te vragen bij de beheerder.

Voor het aanvragen van begrafenissen, opvragen van gegevens en verdere informatie dient men contact op te nemen met de beheerder.

Contactgegevens:
Beheerder: Kees Floor
Telefoon: 06-11294493
Email: koster@hhggarderen.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2021