Meer over Kerkvoogdij

Schenkingen

Wilt u de kerk een schenking doen, dan kan dit via bankrekening NL87RABO0366345761 t.n.v. kerkvoogdij HHG Garderen. 

Ook kunt u de kerkvoogdij een legaat doen toekomen bij overlijden door dit in uw testament op te nemen. Als u hierover meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Kerkvoogdij.

  • © hersteld hervormde kerk 2018