Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Schenkingen

Wilt u de kerk een schenking doen, doe dit dan ten name van "De Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen". Het rekeningnummer van de kerkvoogdij is NL87 RABO 0366 3457 61.

Ook kunt u de kerkvoogdij een legaat doen toekomen bij overlijden door dit in uw testament op te nemen. Als u hierover meer informatie wil ontvangen, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Kerkvoogdij. Mocht u reeds de kerkvoogdij in uw testament hebben staan en is uw testament van voor 1 mei 2004, dan zal daarin waarschijnlijk de Hervormde Gemeente van Garderen staan. Als u onze kerk de legaat wilt geven, dient u dit aan te passen naar "De Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen".

  • © hersteld hervormde kerk 2024